• 2012/01/05

  جاڭا جىلدا جاڭا تىلەك - [ولەڭدەر]

  جاڭا جىلدا جاڭا تىلەك

  بەكمۇقامەت نۇردانبەك ۇلى

   

  جىل سوڭىنان تاعى دا جىل اۋىسپ ،

  ۋاقىت شىركىن بارادى قۇراق ۇشىپ .

  قابات- قابات كالەندار پاراقتارى

  جىرتىلادى جىلعادان سۋ اعىزتىپ.

   

  مىنە تاعى ءبىر جىلدىڭ ءبىتتى ەسەبى،

        وتكەن كۇننىڭ بارلىعى قۇت دەسەدى .

        اعايىن، ايدان امان جىلدان ەسەن

  بولسا ەكەن، قايتپاسىن جۇرت مەسەلى .

   

   توعىسىپ مىڭ جۇرەكتىڭ لۇپىلدەرى ،

  تۇسىنگەنى جاقسى عوي تۇسىنگەنى .

  تۇسىنىستىك شارابىن الدىرايىن ،

  تينامداي كىر قالماسىن ىشىڭدەگى.

   

  جاڭا جىل باسىمىزعا كەلسىن امان ،

  سيلا باقىت باسقانى مەن سۇرامان .

   جاڭا جىلدا بارىڭە تىلەيتىنىم ،

   امان بول باۋىر- تۋىس، كورشى-قولاڭ.

   

  分享到:

  评论

 • جاڭا جىل قۇتتى بولسىن !
 • جاڭا جىلدارىڭىز قۇتتى بولسىن بارشا قاۋىم !